Her kan du se en oversikt over tjenestene vi tilbyr.

-

Taksering av industrimaskiner (skade og verdi)

Takst-Prosjekt har utstrakt samarbeid med forsikringsinstitusjoner, skoleverk og konsulentmiljøer. Vi er en av norges største leverandør av tjenester innen taksering og verdivurdering av industrianlegg, maskiner, EDB- utstyr, driftstilbehør og løsøre, og har kapasitet og kompetanse til å løse alle oppgaver innen disse områdene. Våre oppdrag kommer fra nær sagt alle områder innen næringslivet. Nøytrale takster blir en stadig viktigere del av beslutningsunderlaget. Takst-Prosjekt møter derfor nye oppdragsgivere i inn- og utland.

-

Taksering av anleggsmaskiner, tunge og lette kjøretøy (skade og verdi)

Takst-Prosjekt as har i en årrekke utført en mengde skade og verdivurderinger av anleggsmaskiner og tunge/lette kjøretøy.

-

Maskinkonstruksjon/ Styrkeberegning (FEM analyse)

Vi har tilbydd disse type tjenester til både landbasert industri og offshore industrien fra 1996.Vi ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadseffektive løsninger og økt tilgjengelighet ved hjelp av våre 3D verktøy og våre beregningsprogrammer. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av vår leveranse og tankegang.

-

Prosjektledelse

Takst-Prosjekt har 15 års erfaring med prosjektledelse og gjennomfører daglig denne type oppdrag for våre oppdragsgivere.

Vårt syn på en god prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren.

Prosjektlederen representerer prosjekteieren og opptre på dennes vegne overfor de andre aktørene i prosjektet, så som prosjekterende og utførende. Oppdraget som prosjektleder omfatter vanligvis å ta beslutninger om planlegging og gjennomføring, i den grad prosjekteier ikke selv har forbeholdt seg å ta beslutningene.