Prosjektledelse Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time 850,- -
Maskinkonstruksjon / 3D design Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 850,- -
Styrkeberegning (FEM analyse) Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 950,- -
Skade og verdivurdering av Industrianlegg/maskiner, anleggsmaskiner, tunge og lette kjøretøy Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.280,- -