Velkommen

Takst-Prosjekt as er et Rådgivende Ingeniørfirma innen maskinteknikk i tillegg til å være et «full house» takseringsfirma beliggende sentralt i Drammen. Vi utfører prosjekter innenfor fagområdene maskinteknikk som innebefatter maskinkonstruksjon, styrkeberegning og prosjektledelse. Dette i tillegg til å være et av landets eldste takseringsfirma innenfor maskin taksering, verdivurdering av maskiner og større industrianlegg. Våre takstmenn er selvfølgelig sertifisert i Norsk takst (tidl. Norges Takserings Forbund)

Takst-Prosjekt har 25 års erfaring, Takst-Prosjekt ble etablert som et DA selskap allerede i 1996 og deretter omdannet til et AS i år 2000.


hq
 • Taksering industriutstyr


  Vi er en av norges største leverandør av tjenester innen skade/ verdivurdering av industrianlegg, maskiner, driftstilbehør og løsøre, og har kapasitet og kompetanse til å løse alle oppgaver innen disse områdene.


 • Taksering anleggsmaskiner / tungbil


  Takst-Prosjekt har mange års erfaring i skade/ verdivurderinger av anleggsmaskiner, tunge/lette kjøretøy


 • Maskinkonstruksjon / Styrkeberegning


  Takst-Prosjekt har 20 års erfaring i leveranse av konsulenttjenester innen maskinteknikk.


 • Prosjektledelse


  Takst-Prosjekt har 10 års erfaring i leveranse av konsulenttjenester innen prosjektledelse.